כדאי לדעת

הרקלס

מאפייני דמות האל (במקרה זה- גיבור בן תמותה שהפך לאל.) היות והרקלס הוא כנראה בנו של זאוס הוא אולי אל.