כדאי לדעת

מקורות מתולוגיים לתולדות האמנות

סיפורי הבריאה הראשונים הסיודוס, תיאוגוניה: גנאולוגיה של אלים. ממנו מתחיל המיתולוגיה. הסודיוס פותח ב9- המוזות: אלות השראה אמנותית, בנותיהן של

אמנות ימי הביניים – דרום אמריקה

למאיה  יש גם  גישה "קלאסית"  במובן הנטורליסטית. המאיה בכללה  נחשבת  לקלאסית המתחלקת למוקדמת       ומאוחרת. המוקדמת היא הדחוסה וחסרת ארטיקולציה. המאוחרת,